Làm chủ quyết định kinh doanh bằng báo cáo dữ liệu

data-driven-culture Mar 28, 2023

Hoạt động kinh doanh luôn đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải đưa ra các quyết định đúng đắn và hạn chế các quyết định tồi tệ. Đây là cách duy nhất để dẫn doanh nghiệp của bạn đến thành công. Nhưng làm thế nào để đưa ra quyết định tốt? Những gì chúng ta nên tham khảo trước khi ra quyết định? Những số liệu từ thị trường, từ khách hàng, từ hiệu quả kinh doanh của riêng bạn là những con số trung thực và chính xác nhất, những đầu vào quan trọng giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Để có đầy đủ các dữ liệu này, công ty của bạn phải bắt đầu thu thập Dữ liệu giá trị và chuyển đổi sang Văn hóa định hướng dữ liệu (Data-driven culture), văn hóa kinh doanh thực hành Ra quyết định theo định hướng dữ liệu.

Lợi ích của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu


05 Cấp độ Văn hoá định hướng Dữ liệu


Một nền văn hóa định hướng Dữ liệu đòi hỏi một cam kết lâu dài để giáo dục tất cả các thành viên của một tổ chức và ủng hộ nỗ lực này từ cấp cao nhất. Ngay cả khi đó, hãy mong đợi sự phát triển theo hướng kinh doanh mới này sẽ mất thời gian.

Quá trình phát triển hướng tới văn hóa dựa trên dữ liệu này thường diễn ra theo 05 cấp độ sau:

  • Từ chối dữ liệu: Tổ chức bắt đầu với sự nghi ngờ tích cực về dữ liệu và không sử dụng dữ liệu đó.
  • Thờ ơ với dữ liệu: Công ty không quan tâm đến việc dữ liệu được thu thập hay sử dụng.
  • Nhận biết dữ liệu: Doanh nghiệp đang thu thập dữ liệu và có thể sử dụng dữ liệu đó để giám sát, nhưng tổ chức không đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đó.
  • Dữ liệu được thông báo: Người quản lý sử dụng dữ liệu có chọn lọc để hỗ trợ việc ra quyết định.
  • Theo hướng dữ liệu: Dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong càng nhiều quyết định càng tốt trong toàn tổ chức.
Năm giai đoạn hướng tới Văn hóa định hướng dữ liệu

Làm cách nào để tạo Văn hóa định hướng dữ liệu?

Như đã đề cập trước đó, việc tạo ra Văn hóa định hướng dữ liệu đòi hỏi một cam kết lâu dài, nhưng chúng ta bắt đầu càng sớm thì chúng ta càng có nhiều cơ hội đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên dữ liệu chứ không phải dựa trên cảm tính. Vì vậy, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu thiết lập Văn hóa định hướng dữ liệu của bạn bắt đầu với Giải pháp dữ liệu của chúng tôi.

Sau nhiều kinh nghiệm quý báu làm việc với các Startup, SME, Tập đoàn lớn, chúng tôi đã thành công trong việc chuẩn hóa Giải pháp dữ liệu của mình bằng 04 gói chia theo 02 danh mục như sau:

Với các giải pháp trên của chúng tôi, chỉ trong vòng 2-2,5 tháng, doanh nghiệp/công ty của bạn sẽ có đầy đủ tầm nhìn và thông tin chi tiết từ dữ liệu hiện có. Từ đó, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn theo dõi và kiểm soát doanh nghiệp của bạn theo Văn hóa định hướng dữ liệu. Đây cũng được coi là một trong những bước quan trọng nhất để đưa doanh nghiệp của bạn đi đến thành công.

Áp dụng từng bước để thành công

Chỉ cần chúng ta không ngừng cải thiện chiến lược, quyết định dựa trên dữ liệu thực, hiểu biết thực, từng bước nhỏ sẽ đưa bạn đến thành công lớn vào một ngày nào đó.

Investidea vinh dự là đối tác đáng tin cậy của bạn trong sứ mệnh đó, liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn tại:
Email: sale@investidea.tech
Phone: +(84) 343 177 005
Tags

Phillip Bui

Navigate on product vision and development in several industries. Passionate in full-cycle process of creating, migrating and upgrading products.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.